ภาคประชาสังคม
 
ผลการค้นหา จำนวนทั้งสิ้น 153 ผลลัพธ์
กลุ่มเพื่อนครอบครัวผู้สูญเสีย
ประชาสังคม > การเมือง

กลุ่มเป้าหมาย :
ภาระกิจ :
ชื่อ-ที่อยู่ ติดต่อ
คุณ เสาวลักษณ์ แสนสมบัติ

เบอร์โทร : 083-168-5452
อีเมล : [email protected]
เว็บไซด์ :
สังคมออนไลน์ :

อดีตกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ (กอส.)
ประชาสังคม > การเมือง

กลุ่มเป้าหมาย :
ภาระกิจ :
ชื่อ-ที่อยู่ ติดต่อ
รศ. เสาวนีย์ จิตต์หมวด

เบอร์โทร : 081-870-9870
อีเมล : [email protected]
เว็บไซด์ :
สังคมออนไลน์ :

เยาวชนใจอาสา
ประชาสังคม > การเมือง

กลุ่มเป้าหมาย :
ภาระกิจ :
ชื่อ-ที่อยู่ ติดต่อ
คุณ สุไลมน สมาแฮ

เบอร์โทร : 085-897-2298
อีเมล : [email protected]
เว็บไซด์ :
สังคมออนไลน์ :

ศูนย์ทนายความมุสลิม จ.ยะลา
ประชาสังคม > การเมือง

กลุ่มเป้าหมาย : เยาวชน/ทั่วไป/ผู้ได้รับผลกระทบ
ภาระกิจ : ฝึกอบรม/เผยแพร่/ช่วยเหลือ
ชื่อ-ที่อยู่ ติดต่อ
คุณ สุลัยมาน มะหะแซ

เบอร์โทร : 081-959-2046
อีเมล : [email protected]
เว็บไซด์ : www.macmuslim.com
สังคมออนไลน์ :

มูลนิธิฟรีดริช เนามันน์
ประชาสังคม > การเมือง

กลุ่มเป้าหมาย :
ภาระกิจ :
ชื่อ-ที่อยู่ ติดต่อ
คุณ สุดารัตน์ ชยากร

เบอร์โทร :
อีเมล : [email protected]
เว็บไซด์ :
สังคมออนไลน์ :