ภาคประชาสังคม
 
ผลการค้นหา จำนวนทั้งสิ้น 153 ผลลัพธ์
สมาคมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี
ประชาสังคม > การเมือง

กลุ่มเป้าหมาย : ทั่วไป
ภาระกิจ : ช่วยเหลือ
ชื่อ-ที่อยู่ ติดต่อ
นาย อดุลย์ หะยีดือราแม

เบอร์โทร : 089-664-8986
อีเมล :
เว็บไซด์ :
สังคมออนไลน์ :

วิทยุชุมชนมัสยิดกลางจังหวัดยะลา
ประชาสังคม > เยียวยา/สันติวิธี/สาธารณสุข/พัฒนาชุมชน

กลุ่มเป้าหมาย : ทั่วไป
ภาระกิจ : เผยแพร่
ชื่อ-ที่อยู่ ติดต่อ
นาย อดินันท์ ฮะซานี

เบอร์โทร : 083-170-8762
อีเมล : [email protected]
เว็บไซด์ :
สังคมออนไลน์ :

เครือข่ายชุมชนมุสลิม
ประชาสังคม > การเมือง

กลุ่มเป้าหมาย :
ภาระกิจ :
ชื่อ-ที่อยู่ ติดต่อ
นาย หามะ ยะโกะ

เบอร์โทร : 086-287-7951
อีเมล :
เว็บไซด์ :
สังคมออนไลน์ :

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
ประชาสังคม > การเมือง

กลุ่มเป้าหมาย : เยาวชน/สตรี/ผู้นำชุมชน/ผู้นำศาสนา
ภาระกิจ : ฝึกอบรม/ส่งเสริมสิทธิเด็ก
ชื่อ-ที่อยู่ ติดต่อ
คุณ หทัยชนก รัตนพันธ์

เบอร์โทร : 086-520-2774
อีเมล : [email protected]
เว็บไซด์ : www.iamchild.org
สังคมออนไลน์ :

สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ (วพส.) มอ.
ประชาสังคม > การเมือง

กลุ่มเป้าหมาย :
ภาระกิจ :
ชื่อ-ที่อยู่ ติดต่อ
คุณ หงส์ แซ่ลิ้ม

เบอร์โทร : 085-078-7189
อีเมล : [email protected]
เว็บไซด์ :
สังคมออนไลน์ :