ภาคประชาสังคม
 
ผลการค้นหา จำนวนทั้งสิ้น 153 ผลลัพธ์
เยาวชนใจอาสา
ประชาสังคม > การเมือง

กลุ่มเป้าหมาย :
ภาระกิจ :
ชื่อ-ที่อยู่ ติดต่อ
นาย อรรถพล สาแม

เบอร์โทร : 081-959-6901
อีเมล : [email protected]
เว็บไซด์ :
สังคมออนไลน์ :

คณะทำงานยุติธรรมเพื่อสันติภาพ
ประชาสังคม > การเมือง

กลุ่มเป้าหมาย : ทั่วไป
ภาระกิจ :
ชื่อ-ที่อยู่ ติดต่อ
นางสาว อรชพร นิมิตกุลพร

เบอร์โทร : 086-368-6316
อีเมล : [email protected]
เว็บไซด์ : www.wgjp.org
สังคมออนไลน์ :

โครงการบัณฑิตอาสา มอ.
ประชาสังคม > การเมือง

กลุ่มเป้าหมาย : บัณฑิต
ภาระกิจ : วิจัย
ชื่อ-ที่อยู่ ติดต่อ
นางสาว อมรพรรณ คงชู

เบอร์โทร : 081-187-7804
อีเมล : [email protected]
เว็บไซด์ : http://volunteer.psu.ac.th
สังคมออนไลน์ :

สมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทย
ประชาสังคม > การเมือง

กลุ่มเป้าหมาย : เยาวชน/ทั่วไป
ภาระกิจ : ฝึกอบรม/ช่วยเหลือ/ผลักดันนโยบาย
ชื่อ-ที่อยู่ ติดต่อ
นพ. อนันตชัย ไทยประทาน

เบอร์โทร : 081-898-4808
อีเมล : [email protected]
เว็บไซด์ : www.ymat.org
สังคมออนไลน์ :

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาธรรมาธิปไตย สาขาภาคใต้
ประชาสังคม > การเมือง

กลุ่มเป้าหมาย : เยาวชน/สตรี/ผู้นำชุมชน/ผู้นำศาสนา/ทั่วไป
ภาระกิจ : ฝึกอบรม/วิจัย/เผยแพร่/ช่วยเหลือ/ผลักดันนโยบาย
ชื่อ-ที่อยู่ ติดต่อ
นาย อนันต์ อาแว

เบอร์โทร : 087-291-1850
อีเมล : [email protected]
เว็บไซด์ :
สังคมออนไลน์ :