ภาคประชาสังคม
 
ผลการค้นหา จำนวนทั้งสิ้น 153 ผลลัพธ์
สมาคมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดยะลา
ประชาสังคม > การเมือง

กลุ่มเป้าหมาย : ทั่วไป
ภาระกิจ : เผยแพร่
ชื่อ-ที่อยู่ ติดต่อ
นาย อับดุลรอแม กามางิน

เบอร์โทร : 089-878-0514
อีเมล :
เว็บไซด์ :
สังคมออนไลน์ :

รายการแผ่นดินเดียวกัน บจก.ตัวจริงครีเอชั่น
ประชาสังคม > เยียวยา/สันติวิธี/สาธารณสุข/พัฒนาชุมชน

กลุ่มเป้าหมาย :
ภาระกิจ :
ชื่อ-ที่อยู่ ติดต่อ
นาย อัครชัย ศิริรักษ์

เบอร์โทร : 081-916-1194
อีเมล : [email protected]
เว็บไซด์ :
สังคมออนไลน์ :

สภาพัฒนาการเมือง
องค์การมหาชน >

กลุ่มเป้าหมาย :
ภาระกิจ :
ชื่อ-ที่อยู่ ติดต่อ
นาย อัคคชา พรหมสูตร

เบอร์โทร : 081-728-0350
อีเมล : [email protected]
เว็บไซด์ :
สังคมออนไลน์ :

แผนกวิชาพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์ฯ มอ.ปัตตานี
ประชาสังคม > การเมือง

กลุ่มเป้าหมาย : เยาวชน/สตรี/
ภาระกิจ : ฝึกอบรม/วิจัย/เผยแพร่
ชื่อ-ที่อยู่ ติดต่อ
อาจารย์ อลิสา หะสาเมาะ

เบอร์โทร : 081-684-1622
อีเมล : [email protected]
เว็บไซด์ :
สังคมออนไลน์ :

คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
ประชาสังคม > การเมือง

กลุ่มเป้าหมาย : ทั่วไป/ภาครัฐ
ภาระกิจ : ผลักดันนโยบาย
ชื่อ-ที่อยู่ ติดต่อ
อาจารย์ อรอนงค์ ทิพย์พิมล

เบอร์โทร : 084-161-3230
อีเมล : [email protected]
เว็บไซด์ :
สังคมออนไลน์ :