ภาคประชาสังคม
 
ผลการค้นหา จำนวนทั้งสิ้น 153 ผลลัพธ์
สมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทย
ประชาสังคม > การเมือง

กลุ่มเป้าหมาย :
ภาระกิจ :
ชื่อ-ที่อยู่ ติดต่อ
นาย อับดุลอาซิ หะยีเจ๊ะมิง

เบอร์โทร : 080-136-2826
อีเมล : [email protected]
เว็บไซด์ :
สังคมออนไลน์ :

สมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทย
ประชาสังคม > การเมือง

กลุ่มเป้าหมาย : เยาวชน/ผู้นำชุมชน/ผู้นำศาสนา
ภาระกิจ : ฝึกอบรม/เผยแพร่/ช่วยเหลือ/ผลักดันนโยบาย
ชื่อ-ที่อยู่ ติดต่อ
นาย อับดุลอซิซ ตาเดอินทร์

เบอร์โทร : 081-957-1084
อีเมล : [email protected]
เว็บไซด์ :
สังคมออนไลน์ :

โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ
ประชาสังคม > การเมือง

กลุ่มเป้าหมาย : เยาวชน/สตรี/ผู้นำชุมชน/ผู้นำศาสนา/ทั่วไป
ภาระกิจ : ฝึกอบรม/เผยแพร่/ช่วยเหลือ/ผลักดันนโยบาย
ชื่อ-ที่อยู่ ติดต่อ
นาย อับดุลสุโก ดินอะ

เบอร์โทร : 089-735-9279
อีเมล : [email protected]
เว็บไซด์ : www.oknation.net/blog/shukur
สังคมออนไลน์ :

ศูนย์ทนายความมุสลิม จ.ยะลา
ประชาสังคม > การเมือง

กลุ่มเป้าหมาย : ทั่วไป
ภาระกิจ : ช่วยเหลือ/ผลักดันนโยบาย
ชื่อ-ที่อยู่ ติดต่อ
นาย อับดุลเลาะห์ หะยีอาบู

เบอร์โทร : 089-075-6987
อีเมล : [email protected]
เว็บไซด์ : www.macmuslim.com
สังคมออนไลน์ :

บ้านอาสาเพื่อเด็กและเยาวชน
ประชาสังคม > การเมือง

กลุ่มเป้าหมาย :
ภาระกิจ :
ชื่อ-ที่อยู่ ติดต่อ
นาย อับดุลเล๊าะ หมัดอะดำ

เบอร์โทร : 089-732-6244
อีเมล : [email protected]
เว็บไซด์ :
สังคมออนไลน์ :