ภาคประชาสังคม
 
ผลการค้นหา จำนวนทั้งสิ้น 153 ผลลัพธ์
ศวชต.มอ.ปัตตานี
ประชาสังคม > การเมือง

กลุ่มเป้าหมาย :
ภาระกิจ :
ชื่อ-ที่อยู่ ติดต่อ
นางสาว อามีเน๊าะ บาระตายะ

เบอร์โทร : 084-749-6186
อีเมล : [email protected]
เว็บไซด์ :
สังคมออนไลน์ :

คณะทำงานยุติธรรมเพื่อสันติภาพ
ประชาสังคม > การเมือง

กลุ่มเป้าหมาย :
ภาระกิจ :
ชื่อ-ที่อยู่ ติดต่อ
นาย อาดือนัน สุและเลาะ

เบอร์โทร : 080-036-2383
อีเมล : [email protected]
เว็บไซด์ :
สังคมออนไลน์ :

กลุ่มด้ามขวาน
ประชาสังคม > การเมือง

กลุ่มเป้าหมาย :
ภาระกิจ :
ชื่อ-ที่อยู่ ติดต่อ
นาย อาแซ บูยอสายู

เบอร์โทร : 086-289-1610
อีเมล :
เว็บไซด์ :
สังคมออนไลน์ :

องค์การบริหารส่วนตำบลปูยุด ปัตตานี
ประชาสังคม > การเมือง

กลุ่มเป้าหมาย :
ภาระกิจ :
ชื่อ-ที่อยู่ ติดต่อ
นาย อัฮหมัดสมบูรณ์ บัวหลวง

เบอร์โทร : 081-957-0928
อีเมล : [email protected]
เว็บไซด์ :
สังคมออนไลน์ :

เครือข่ายชุมชนมุสลิม
ประชาสังคม > การเมือง

กลุ่มเป้าหมาย :
ภาระกิจ :
ชื่อ-ที่อยู่ ติดต่อ
นาย อับดุลฮาลีม มาหิเละ

เบอร์โทร : 089-976-0895
อีเมล :
เว็บไซด์ :
สังคมออนไลน์ :