ภาคประชาสังคม
 
ผลการค้นหา จำนวนทั้งสิ้น 153 ผลลัพธ์
เครือข่ายผู้หญิงเพื่อความก้าวหน้าและสันติภาพ
ประชาสังคม > การเมือง

กลุ่มเป้าหมาย : สตรี
ภาระกิจ : เผยแพร่/ ผลักดันนโยบาย/ รณรงค์สาธารณะ
ชื่อ-ที่อยู่ ติดต่อ
คุณ อุษา เลิศศรีสันทัด

เบอร์โทร : 089-676-6664
อีเมล : [email protected]
เว็บไซด์ :
สังคมออนไลน์ :

โครงการประเทศไทย Terre des hommes Germany
ประชาสังคม > การเมือง

กลุ่มเป้าหมาย :
ภาระกิจ :
ชื่อ-ที่อยู่ ติดต่อ
คุณ อิสราภรณ์ ดาวราม

เบอร์โทร : 080-627-4842
อีเมล : [email protected]
เว็บไซด์ :
สังคมออนไลน์ :

มูลนิธิเพื่อการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ประชาสังคม > การเมือง

กลุ่มเป้าหมาย : สตรี/ทั่วไป
ภาระกิจ : ฝึกอบรม/เผยแพร่
ชื่อ-ที่อยู่ ติดต่อ
นาย อิสมาแอ สาและ

เบอร์โทร : 081-608-9150
อีเมล : [email protected]
เว็บไซด์ :
สังคมออนไลน์ :

ศูนย์อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้
ประชาสังคม > การเมือง

กลุ่มเป้าหมาย :
ภาระกิจ :
ชื่อ-ที่อยู่ ติดต่อ
นาย อิสมาอีล เบญจสมิทธิ์

เบอร์โทร : 081-766-1375
อีเมล : [email protected]
เว็บไซด์ :
สังคมออนไลน์ :

สมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทย
ประชาสังคม > การเมือง

กลุ่มเป้าหมาย :
ภาระกิจ :
ชื่อ-ที่อยู่ ติดต่อ
นาย อาอิซะฮ์ หะยีเจ๊ะมิง

เบอร์โทร : 087-925-0392
อีเมล : [email protected]
เว็บไซด์ :
สังคมออนไลน์ :