ภาคประชาสังคม
 
ผลการค้นหา จำนวนทั้งสิ้น 153 ผลลัพธ์
สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ม.เชียงใหม่
ประชาสังคม > การเมือง

กลุ่มเป้าหมาย : ครูที่ย้ายออกจากจชต.
ภาระกิจ : วิจัย
ชื่อ-ที่อยู่ ติดต่อ
นางสาว สิริไพลิน สิงห์อินทร์

เบอร์โทร : 085-020-3716
อีเมล : [email protected]
เว็บไซด์ :
สังคมออนไลน์ :

ศูนย์ทนายความมุสลิม
ประชาสังคม > การเมือง

กลุ่มเป้าหมาย :
ภาระกิจ :
ชื่อ-ที่อยู่ ติดต่อ
นาย สิทธิพงษ์ จันทรวิโรจน์

เบอร์โทร : 089-873-1623
อีเมล : [email protected]
เว็บไซด์ :
สังคมออนไลน์ :

สมาพันธ์ชาวประมงพิ้นบ้านภาคใต้
ประชาสังคม > การเมือง

กลุ่มเป้าหมาย : ทั่วไป
ภาระกิจ : ฝึกอบรม/วิจัย/เผยแพร่/ช่วยเหลือ/ผลักดันนโยบาย
ชื่อ-ที่อยู่ ติดต่อ
นาย สะมะแอ เจะมูดอ

เบอร์โทร : 087-291-0725
อีเมล :
เว็บไซด์ :
สังคมออนไลน์ :

องค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติและเศรษฐกิจพอเพียง จ.นราธิวาส
ประชาสังคม > การเมือง

กลุ่มเป้าหมาย : ทั่วไป
ภาระกิจ : ฝึกอบรม/เผยแพร่/ผลักดันนโยบาย
ชื่อ-ที่อยู่ ติดต่อ
คุณ สมบูรณ์ จิตรเพ็ญ

เบอร์โทร : 089-655-5236
อีเมล : [email protected]
เว็บไซด์ :
สังคมออนไลน์ :

สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ภาครัฐ >

กลุ่มเป้าหมาย :
ภาระกิจ :
ชื่อ-ที่อยู่ ติดต่อ
นาย สมชาย เสียงหลาย

เบอร์โทร : 02-248-5839
อีเมล :
เว็บไซด์ :
สังคมออนไลน์ :