ภาคประชาสังคม
 
ผลการค้นหา จำนวนทั้งสิ้น 153 ผลลัพธ์
โครงการสันติอาสาสักขีพยาน ม.มหิดล
ประชาสังคม >

กลุ่มเป้าหมาย : เป้าาาเป้าาาเป้าาาเป้าาาเป้าาาเป้าาาเป้าาาเป้าาา111
ภาระกิจ : ภาระกิจจจจจภาระกิจจจจจภาระกิจจจจจภาระกิจจจจจ
ชื่อ-ที่อยู่ ติดต่อ
นาย ฮีซาม รอดิง

เบอร์โทร : 080-329-9515
อีเมล : [email protected]
เว็บไซด์ : playgang.com
สังคมออนไลน์ :

ศวชต.มอ.ปัตตานี
ประชาสังคม > วิชาการ

กลุ่มเป้าหมาย :
ภาระกิจ :
ชื่อ-ที่อยู่ ติดต่อ
นางสาว ฮาลีเมาะ มะดือเระ

เบอร์โทร : 084-632-2796
อีเมล : [email protected]
เว็บไซด์ :
สังคมออนไลน์ :

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประชาสังคม >

กลุ่มเป้าหมาย :
ภาระกิจ :
ชื่อ-ที่อยู่ ติดต่อ
คุณ ฮาฟิสสา สาและ

เบอร์โทร : 086-441-7485
อีเมล : [email protected]
เว็บไซด์ :
สังคมออนไลน์ :

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประชาสังคม > การเมือง

กลุ่มเป้าหมาย :
ภาระกิจ :
ชื่อ-ที่อยู่ ติดต่อ
นาย เอกรินทร์ ต่วนศิริ

เบอร์โทร : 089-462-1749
อีเมล : [email protected]
เว็บไซด์ :
สังคมออนไลน์ :

สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า
องค์การมหาชน >

กลุ่มเป้าหมาย : ทั่วไป
ภาระกิจ : ฝึกอบรม/วิจัย/เผยแพร่/ผลักดันนโยบาย
ชื่อ-ที่อยู่ ติดต่อ
พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ

เบอร์โทร : 089-814-5599
อีเมล : [email protected]
เว็บไซด์ : www.kpi.ac.th
สังคมออนไลน์ :