ภาคประชาสังคม
 
ผลการค้นหา จำนวนทั้งสิ้น 153 ผลลัพธ์
สหพันธ์นิสิตนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ประชาสังคม > วัฒนธรรม

กลุ่มเป้าหมาย :
ภาระกิจ :
ชื่อ-ที่อยู่ ติดต่อ
นาย กริยา มูซอ

เบอร์โทร : 086-289-4127
อีเมล : [email protected]
เว็บไซด์ :
สังคมออนไลน์ :

ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ จ.ปัตตานี
ประชาสังคม > การเมือง

กลุ่มเป้าหมาย : เยาวชน/สตรี/ผู้นำชุมชน/ผู้นำศาสนา/ทั่วไป
ภาระกิจ : ฝึกอบรม/วิจัย/เผยแพร่/ช่วยเหลือ/ผลักดันนโยบาย
ชื่อ-ที่อยู่ ติดต่อ
นาง กัลยา เอี่ยวสกุล

เบอร์โทร : 089-975-2822
อีเมล : [email protected]
เว็บไซด์ :
สังคมออนไลน์ :

สภาองค์กรชุมชน ต.ตาเนาะปูเต๊ะ
ประชาสังคม > การเมือง

กลุ่มเป้าหมาย :
ภาระกิจ :
ชื่อ-ที่อยู่ ติดต่อ
นางสาว กุศลิน จุฑารัตน์

เบอร์โทร : 084-858-7535
อีเมล :
เว็บไซด์ :
สังคมออนไลน์ :

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ประชาสังคม > การเมือง

กลุ่มเป้าหมาย :
ภาระกิจ :
ชื่อ-ที่อยู่ ติดต่อ
นางสาว ขนิษฐา สุขสง

เบอร์โทร : 086-504-8437
อีเมล : [email protected]
เว็บไซด์ :
สังคมออนไลน์ :

เครือข่ายชุมชนศรัทธา
ประชาสังคม > การเมือง

กลุ่มเป้าหมาย :
ภาระกิจ :
ชื่อ-ที่อยู่ ติดต่อ
คุณ คนึงนิจ มากชูชิต

เบอร์โทร : 081-542-5178
อีเมล : [email protected]
เว็บไซด์ :
สังคมออนไลน์ :