ฐานข้อมูลเหตุการณ์
 
ผลการค้นหา จำนวนทั้งสิ้น 365 ผลลัพธ์

ปัญหาความขัดแย้งเรื่องที่ดินทับซ้อน ในเขต อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย
เหตุการณ์ความขัดแย้ง > ปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดได้อนุมัติสัญญาเช่าที่ดินให้กับ นายก อบจ.เลย เพื่อทำประโยชน์ส่วนตัว โดยไม่สนใจความเดือดร้อนของชาวบ้านที่ทำกินอยู่ในที่ดินผืนนี้มาตั้งแต่บรรพบุรุษ 13 Sep 2011 | อ่านต่อ>>
ปัญหาความขัดแย้งเรื่องนักเรียนมัธยมจากโรงเรียนมิตรภาพแกดำ ไล่ ผอและรองผอ.โรงเรียน
เหตุการณ์ความขัดแย้ง > ปัญหาความขัดแย้งในสถานศึกษา
การบริหารงานของผู้อำนวยการโรงเรียนมิตรภาพแกดำและรองผู้อำนวยการโรงเรียนมิตรภาพแกดำ อ้างว่า ขาดความโปร่งใสการบริหารงานภายในโรงเรียนหลายกรณี 13 Sep 2011 | อ่านต่อ>>
ปัญหาความขัดแย้งเรื่องเหมืองทองทุ่งคำ ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จังหวัดเลย
เหตุการณ์ความขัดแย้ง > ปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จากการที่บริษัททุ่งคำเข้ามาทำเหมืองทองคำตั้งแต่ปี 2549 ชาวบ้านเริ่มได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ไม่สามารถดื่มน้ำฝน และนำอาหาร ปู ปลา จากลำห้วยขึ้นมารับประทานเพราะกลัวสารปนเปื้อนไซยาไนด์ ที่อาจจะรั่วซึมลงมาสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ จึงรวมตัวกันต่อต้าน 13 Sep 2011 | อ่านต่อ>>
ปัญหาความขัดแย้งเรื่องที่ทำกินป่าสาธารณประโยชน์หนองย่าจัน ครอบคลุมพื้นที่ ตำบลหนองระฆัง และตำบลสนม
เหตุการณ์ความขัดแย้ง > ปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อำเภอสนมสั่งห้ามประชาชนเข้าไปปลูกข้าวและใช้ประโยชน์จากพื้นที่แนวเดียวกับป่าสาธารณประโยชน์หนองย่าจัน ซึ่งพื้นที่ที่มีปัญหาทั้ง 9 ครอบครัวระบุว่า ครอบครองพื้นที่ทำกินจำนวน 146 ไร่ 13 Sep 2011 | อ่านต่อ>>
ปัญหาความขัดแย้งเรื่องการขับไล่ปลัด อบต.ระเวียง อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์
เหตุการณ์ความขัดแย้ง > ปัญหาความขัดแย้งด้านนโยบายสาธารณะ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง อ.โนนนารายณ์ ไม่รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน และไม่มาทำงาน/ขาดราชการบ่อยครั้ง 13 Sep 2011 | อ่านต่อ>>