ฐานข้อมูลเหตุการณ์
 
ผลการค้นหา จำนวนทั้งสิ้น 365 ผลลัพธ์

ปัญหาความขัดแย้งเรื่องเกษตรกรศรีสะเกษถูกสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ หลอกให้เซ็นต์สัญญาเงินกู้เพื่อปรับปรุงพื้นที่ไร่นา
เหตุการณ์ความขัดแย้ง > ปัญหาความขัดแย้งด้านนโยบายสาธารณะ
“ส.ป.ก.” ยัดเยียดหนี้รายละ 2 หมื่น จนท.รัฐรวมหัวนายทุนหลอกฮุบเงินกู้ปรับพื้นที่ไร่นา เผยเซ็นสัญญากู้ 2 หมื่น ปรับปรุงที่ไร่นาจริงไม่กี่พัน ซ้ำร้ายก่อนเซ็นบอกไม่มีดอกเบี้ยแต่เรียกเก็บรวมทั้งต้นทั้งดอกบาน คาดถูกหลอกอื้อกว่าหมื่นคน 13 Sep 2011 | อ่านต่อ>>
ปัญหาความขัดแย้งเรื่องการเคลื่อนกระบวนของเครือข่ายประชาชนผู้ทวงคืนแผ่นดินไทยเขาพระวิหารส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชาวชุมชนภูมิซรอล
เหตุการณ์ความขัดแย้ง > ปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง
การทวงคืนเขาพระวิหารของประชาชนชาวไทยจากกัมพูชา 13 Sep 2011 | อ่านต่อ>>
ปัญหาความขัดแย้งเรื่องการประกันราคาข้าวของรัฐบาล ใน 3 อำเภอ เขตจังหวัดร้อยเอ็ด
เหตุการณ์ความขัดแย้ง > ปัญหาความขัดแย้งด้านนโยบายสาธารณะ
ในปี 2553 เกษตรกรส่วนใหญ่ได้ขยายพื้นที่ทำนาเพิ่มขึ้นเท่าตัว เพราะทางรัฐบาลได้ประกันราคาข้าวนาปีสูงขึ้น ทำให้เกษตรกรหันมาปลูกข้าวนาปรังมากขึ้น เพราะคาดว่าราคาข้าวจะสูงกว่าปีที่ผ่านมา แต่แล้วต้องผิดหวังเนื่องจากต้นทุนการผลิตสูง เกิดปัญหาโรคพืช ผลผลิตตกต่ำ การจัดสรรน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการ และราคาข้าวก็ตกต่ำ 13 Sep 2011 | อ่านต่อ>>
ปัญหาความขัดแย้งเรื่องกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดสกลนคร ต้าน พ.ร.บ.ท้องถิ่น
เหตุการณ์ความขัดแย้ง > ปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง
ตามพระราชบัญญัติปกครองท้องที่ ฉบับที่ 12 ได้มีการแก้ไขไปแล้วว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลเมือง เทศบาลนคร ต้องไม่มีผลกระทบต่อกำนันผู้ใหญ่บ้าน กำนันผู้ใหญ่บ้านต้องให้คงอยู่ และก็ได้มีการลงปรมาภิไธย ประกาศราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 31 ธันวาคม 2552 13 Sep 2011 | อ่านต่อ>>
ปัญหาความขัดแย้งเรื่องการสร้างเขื่อนราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
เหตุการณ์ความขัดแย้ง > ปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2552 ที่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ภายหลังจากที่กลุ่มผู้ชุมนุม และกลุ่มสมัชชาคนจนลุ่มน้ำมูล ฝายหัวนา สู่ฝายราษีไศล จากจังหวัดร้อยเอ็ด,สุรินทร์ และศรีสะเกษ จำนวนกว่า 1 พันคน ได้มาปักหลักชุมนุมอยู่ที่หน้าสำนักงานฝายราษีไศล นานกว่า 4 วัน จนกระทั่งนายหรรษ์ เพิ่มผล แกนนำฝายราษีไศล และ แกนนำฝายหัวนา ได้นำสมาชิกสมัชชาลุ่มน้ำมูล จำนวน 100 คน แยกออกมาจากสถานที่ชุมนุมเดินเท้าแบบดาวกระจาย เข้าเมืองราษีไศล เพื่อแจกแถลงการณ์ของกลุ่มผู้เรียกร้อง ให้แก่ประชาชนที่อยู่ในตัวเมือง ถึงการชุมนุมในครั้งนี้ แกนนำฝายราษีไศล เปิดเผยว่า โดยแถลงการณ์ เขื่อนหัวนา - ราษีไศล เรียนขอความเป็นธรรมให้กรมชลประทาน เร่งแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น และจ่ายค่าชดเชยให้ครบถ้วน เพราะพวกตนเดือนร้อนมา 16 ปีแล้ว 13 Sep 2011 | อ่านต่อ>>