ฐานข้อมูลเหตุการณ์
 
ผลการค้นหา จำนวนทั้งสิ้น 365 ผลลัพธ์

ปัญหาความขัดแย้งในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน ต.เขาหินซ้อน
เหตุการณ์ความขัดแย้ง > ปัญหาความขัดแย้งด้านนโยบายสาธารณะ
ชาวบ้านของอ.พนมสารคาม มีการคัดค้านและสนับสนุนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน ต.เขาหินซ้อน ของบริษัทไทยเนชันแนล เพาวเวอร์ซัพพลาย จากัด เนื่องจากเกรงว่าจะเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน และเกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม 01 Feb 2012 | อ่านต่อ>>
ปัญหาแรงงานชาวกัมพูชา ไม่พอใจกฎหมายพระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าวฉบับใหม่
เหตุการณ์ความขัดแย้ง > ปัญหาความขัดแย้งด้านจัดการประชากร สังคมและพหุวัฒนธรรม
แรงงานชาวกัมพูชา ไม่พอใจกฎหมายพระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าวฉบับใหม่ 01 Feb 2012 | อ่านต่อ>>
ปัญหาการคัดค้านโครงการทางด่วนพิเศษสุวรรณภูมิ(M1)
เหตุการณ์ความขัดแย้ง > ปัญหาความขัดแย้งด้านนโยบายสาธารณะ
ชาวกรุงเทพฯ คัดค้านโครงการทางด่วนพิเศษสุวรรณภูมิ(M1) เชื่อมถนนพระราม4-สุวรรณภูมิของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 01 Feb 2012 | อ่านต่อ>>
ปัญหาความขัดแย้งเรื่องชาวบ้าน 2 ตำบล จังหวัดร้อยเอ็ด ต่อต้านการอนุญาตดูดทราย
เหตุการณ์ความขัดแย้ง > ปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง
จากใบอนุญาตการขออนุญาตดูดทรายรวม 4 ท่าทรายของบริษัทผู้รับเหมา เขต ต.นาเลิง อ.เสลภูมิ และต.บึงงาม อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด ได้หมดอายุลงแล้ว แต่ปรากฏว่า มีความพยายามช่วยเหลือเพื่ออนุญาตให้ดำเนินการต่ออายุอย่างมีเงื่อนงำ ทั้งๆ ที่นายอำเภอเสลภูมิ ได้สั่งการให้มีการประชุมประชาคมเรื่องทำท่าทรายนี้ 2 ครั้ง ผลปรากฏว่าราษฎรไม่อนุญาตให้ทำการดูดทรายต่อไป แต่แล้วจู่ๆ ก็มีการดำเนินการที่ทำต่อ จึงเป็นเหตุให้ถูกต่อต้าน 13 Sep 2011 | อ่านต่อ>>
ปัญหาความขัดแย้งเรื่องเกษตรอีสานจ.ร้อยเอ็ด ทวงงบฯโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงล่าช้า
เหตุการณ์ความขัดแย้ง > ปัญหาความขัดแย้งด้านนโยบายสาธารณะ
เลขาธิการสภาเครือข่ายประชาชนอีสาน ได้นำเกษตรกรในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อ.เมือง อ.เกษตรวิสัย อ.โพธิ์ชัย และอ.เชียงขวัญ ประมาณ 300 คนเข้าร้องเรียนผวจ.ร้อยเอ็ด เพื่อเรียกร้องให้เร่งรัดเบิกจ่ายเงินแก่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ทั้ง 4 ศูนย์ ใน 4 อำเภอโดยเร็ว เพราะได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากอำเภอแต่ละแห่งทำงานล้าช้าและเสียเวลามาหลายเดือนแล้ว 13 Sep 2011 | อ่านต่อ>>