ฐานข้อมูลเหตุการณ์
 
ผลการค้นหา จำนวนทั้งสิ้น 365 ผลลัพธ์

ปัญหาการประกาศแนวเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างทับที่ดินทากินของ ประชาชน
เหตุการณ์ความขัดแย้ง > ปัญหาความขัดแย้งด้านนโยบายสาธารณะ
การประกาศแนวเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง จ.ตราดของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ทับที่ดินทากินและที่อยู่อาศัยของชาวบ้านกิ่งอาเภอเกาะช้าง จนทาให้เกิดความเดือดร้อน 01 Feb 2012 | อ่านต่อ>>
ปัญหาการคัดค้านโครงการศูนย์จัดการสิ่งแวดล้อมครบวงจรระยะที่ 2 บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอลคอมเพล็กซ์ จากัด
เหตุการณ์ความขัดแย้ง > ปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ชาวบ้านคัดค้านโครงการก่อสร้างศูนย์จัดการสิ่งแวดล้อมครบวงจรระยะที่ 2 ของ บ. อีสเทิร์นซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอลคอมเพล็กซ์ จากัด ซึ่งตั้งอยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 01 Feb 2012 | อ่านต่อ>>
ปัญหาการคัดค้านการสร้างโรงงานหลอมเหล็ก
เหตุการณ์ความขัดแย้ง > ปัญหาความขัดแย้งด้านนโยบายสาธารณะ
ชาวบ้านคัดค้านการสร้างโรงงานหลอมเหล็กของบริษัทยูเนียนโปรกรุ๊ป จากัด เพราะเกรงปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม 01 Feb 2012 | อ่านต่อ>>
ปัญหาความขัดแย้งในการจัดการขยะเขาเพชร
เหตุการณ์ความขัดแย้ง > ปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง
ชาวบ้าน ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ ต้องการให้ทางเทศบาลมีมาตรการแก้ไขปัญหาขยะบนเขาเพชรเนื่องจากเกรงปัญหามลภาวะสิ่งแวดล้อม 01 Feb 2012 | อ่านต่อ>>
ปัญหาการประท้วงการรถไฟที่ไม่ก่อสร้างอุโมงค์ลอดทางรถไฟ พื้
เหตุการณ์ความขัดแย้ง > ปัญหาความขัดแย้งด้านนโยบายสาธารณะ
ชาวบ้านต.หนองตาลึง อ.พานทอง จ.ชลบุรี ประท้วงการรถไฟแห่งประเทศไทยที่ไม่สร้างอุโมงค์ลอดทางรถไฟระหว่างบริเวณจุดตัดเชื่อมระหว่างถนนและทางรถไฟ ม.1 ต.หนองตาลึง อ.พานทอง ให้ ซึ่งส่งผลให้นักเรียนและชาวบ้านที่เดินทางผ่านเส้นทางดังกล่าวได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตหลายรายในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาจึงทาให้เกิดการชุมนุมประท้วงดังกล่าว 01 Feb 2012 | อ่านต่อ>>