ฐานข้อมูลเหตุการณ์
 
ผลการค้นหา จำนวนทั้งสิ้น 365 ผลลัพธ์

ปัญหาความขัดแย้งเรื่อง โรงน้ำแข็งปล่อยแอมโมเนียฟุ้งทำคนเจ็บ ในเขตบ้านหนองขาม ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
เหตุการณ์ความขัดแย้ง > ปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หลังจากที่เกิดเหตุการณ์สารแอมโมเนียฟุ้งกระจายภายในโรงน้ำแข็งเอเชีย บ้านหนองขาม ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย ช่วงคืนวันที่ 11 ก.ย. 53 ที่ผ่านมา มีชาวบ้านและคนงานเกิดอาการวิงเวียนแสบตา แสบจมูก แน่นหน้าอก จากการสูดดมแอมโมเนียเข้าไป 13 Sep 2011 | อ่านต่อ>>
ปัญหาความขัดแย้งเรื่องกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย
เหตุการณ์ความขัดแย้ง > ปัญหาความขัดแย้งด้านนโยบายสาธารณะ
เรื่องน้ำนมดิบที่เหลือวันละ 900 กิโลกรัม หลังบริษัทไม่ยอมรับซื้อ 13 Sep 2011 | อ่านต่อ>>
ปัญหาความขัดแย้งเรื่องการทวงคืนโคล้านตัว เขตจังหวัดหนองคาย
เหตุการณ์ความขัดแย้ง > ปัญหาความขัดแย้งด้านนโยบายสาธารณะ
จากการที่รัฐบาลสนับสนุนโครงการโคล้านครอบครัวให้กับเกษตรกรผู้ยากจนที่ต้องการเลี้ยงโค จากเดิมที่สมัยรัฐบาลทักษิณเคยจัดโครงการเดิมเป็นโคตัวผู้ครอบครัวละ 2 ตัว ต้องการขอเปลี่ยนเป็นโคตัวเมียครอบครัวละ 2 ตัว 13 Sep 2011 | อ่านต่อ>>
ปัญหาความขัดแย้งเรื่องการเวณคืนที่ทำกิน เขต ตำบลนาโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดเลย
เหตุการณ์ความขัดแย้ง > ปัญหาความขัดแย้งด้านนโยบายสาธารณะ
เทศบาลตำบลนาโป่ง จะเวณคืนที่ดิน ที่ทางชาวบ้านทำมาหากินตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายาย 13 Sep 2011 | อ่านต่อ>>
ปัญหาความขัดแย้งเรื่องการเลือกตั้งนายกเล็ก ตำบลนาเหล่า อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
เหตุการณ์ความขัดแย้ง > ปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง
มื่อ วันที่ 4 สิงหาคม 2552 มีชาวบ้านกว่า 100 คน จาก ต.นาเหล่า อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู มาถือป้ายประท้วงที่หน้าศูนย์ราชการจังหวัด 13 Sep 2011 | อ่านต่อ>>