ฐานข้อมูลเหตุการณ์
 
ผลการค้นหา จำนวนทั้งสิ้น 365 ผลลัพธ์

ปัญหาความขัดแย้งเรื่องเหมืองโปแตส จังหวัดอุดรธานี พื้
เหตุการณ์ความขัดแย้ง > ปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในการดำเนินโครงการขาดการมีส่วนร่วมจากประชาชนในพื้นที่อย่าง แท้จริง จะทำอะไรประชาชนไม่เคยรับรู้รับทราบ เช่นการทำ EIA เป็นต้น จึง เกิดความไม่ไว้วางใจจากคนในชุมชน 01 Feb 2012 | อ่านต่อ>>
ปัญหาความขัดแย้งเรื่องการสร้างโรงไฟฟ้าแกลบที่ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
เหตุการณ์ความขัดแย้ง > ปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สืบเนื่องจากการที่บริษัทสมหมาย จำกัด ซึ่งประกอบกิจการโรงสีข้าวและ โรงไฟฟ้าชีวมวลอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ด มีแผนจะจัดตั้งโรงงานผลิตไฟฟ้าจาก แกลบที่บ้านคำสร้างไชย หมู่ ๑๗ ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด โดยติดต่อขอซื้อ ที่ดินประมาณ ๑๕๐ ไร่ โดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม2551 ทางบริษัท และนายหน้าค้าที่ดิน ได้พาผู้นำหมู่บ้านและ ส.อบต.ไปศึกษาดูงานในโรงงาน ของตนที่จังหวัดร้อยเอ็ด ต่อ มาวันที่ ๑๖ ตุลาคม ผู้นำหมู่บ้านได้มีการแจก แบบสอบถามความคิดเห็นของชาวบ้านเกี่ยวกับการสร้าง โรงไฟฟ้าและได้มี การจัดประชาคมหมู่บ้านอย่างเร่งด่วนขึ้น เพื่อให้ชาวบ้านรับรองและเห็นชอบ ให้สร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล โดยไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนที่ไม่เห็นด้วยเข้า ร่วมเวทีดังกล่าว ทำให้มีชาวบ้านส่วนใหญ่คัดค้านการสร้างโรงงานดังกล่าว 01 Feb 2012 | อ่านต่อ>>
ปัญหาความขัดแย้งโครงการก่อสร้างห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี
เหตุการณ์ความขัดแย้ง > ปัญหาความขัดแย้งด้านนโยบายสาธารณะ
ผู้ประกอบการร้านค้าปลีก ค้าส่ง และร้านโชว์ห่วยตลาดสระแก้ว และในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว คัดค้านการก่อสร้างห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ควา 01 Feb 2012 | อ่านต่อ>>
ปัญหาการเมืองท้องถิ่น
เหตุการณ์ความขัดแย้ง > ปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง
การเมืองท้องถิ่น เมื่อ 40 ปีก่อนชาวบ้าน บ้านเหนือและบ้านใต้ ในตาบลวังใหม่นั้นมีความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวไม่เคยมีปัญหากันมาก่อน 01 Feb 2012 | อ่านต่อ>>
ปัญหาปากท้องชาวบ้าน
เหตุการณ์ความขัดแย้ง > ปัญหาความขัดแย้งด้านจัดการประชากร สังคมและพหุวัฒนธรรม
ปากท้องชาวบ้าน เนื่องจากชาวบ้านยังขาดอาชีพและที่ทากิน และยังไม่มีความรู้มากพอที่จะประกอบอาชีพที่อื่น 01 Feb 2012 | อ่านต่อ>>