ฐานข้อมูลเหตุการณ์
 
ปัญหาความขัดแย้งเรื่องการสร้างโรงไฟฟ้าแกลบที่ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

 
ความเป็นมา :
  เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 2552 ที่หน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ได้มีชาวบ้านจากหลายหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลเหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด คณะครู-นักเรียนจาก ร.ร.ไพโรจน์วิชชาลัย ประมาณ 300 คน นำ ส.อบต. เดินชุมนุมคัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าบัวสมหมาย 2 ไปตามถนนสุริยเดชบำรุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เพื่อคัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าบัวสมหมายแห่งใหม่ ตั้งอยู่ริมถนนสายร้อยเอ็ด-กาฬสินธุ์ เขต ต.เหนือเมือง ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังแกลบ ที่เดิมโรงสีบัวสมหมายมีอยู่แล้ว 2 โรง โรงรวมกับโรงไฟฟ้าร้อยเอ็ดกรีน อีก 1 โรง ที่ตั้งอยู่ติดกัน หากมีการอนุญาตให้ดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังแกลบขึ้นมาอีกในบริเวณใกล้กันเป็นโรงที่ 4 อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมในอนาคตได้ จึงพากันเดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อ ผวจ.ร้อยเอ็ด เพื่อให้ระงับการอนุญาต
คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน :
  1.ชาวบ้านกับผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าบัวสมหมาย
  2.ชาวบ้านไม่ต้องการให้มีการสร้างโรงไฟฟ้าแกลบที่ จังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้เกี่ยวข้องอื่น
  1) หน่วยงานราชการในจังหวัดที่เกี่ยวข้อง
  2) ครูและนักเรียนในพื้นที่
 
ประเภทเหตุการณ์ : เหตุการณ์ความขัดแย้ง
ประเภทย่อย : ปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สถานที่เกิดเหตุ : ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่เกิดเหตุ :
สถานการณ์ปัจจุบัน : แก้ไขแล้ว