ฐานข้อมูลเหตุการณ์
 
ปัญหาความขัดแย้งเรื่องกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย

 

ความเป็นมา

                        กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมเอราวัณ และสหกรณ์โคนมเอราวัณ นำโดยนาย ประธานกรรมการสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย ชุมนุมหน้าศาลากลางจังหวัดเลย เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2552  เรียกร้องให้ช่วยเหลือเรื่องน้ำนมดิบที่เหลือวันละ 900 กิโลกรัม หลังบริษัทไม่ยอมรับซื้อ ซึ่งนายพรศักดิ์ เจียรนัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้เชิญแกนนำเข้าพูดคุยและรับปากว่าจะช่วยเหลือ โดยนัดประชุมหาข้อยุติอีกครั้งในวันที่ 31 มีนาคม 2552 นี้
คู่ขัดแย้งหลัก

                       กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด
จุดยืน

                       กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมเอราวัณ และสหกรณ์โคนมเอราวัณต้องการให้จังหวัดรับซื้อน้ำนมดิบที่เหลือวันละ 900 กิโลกรัม หลังบริษัทไม่ยอมรับซื้อ
ผู้เกี่ยวข้องอื่น

                        1) บริษัทผู้รับซื้อน้ำนมดิบ

                        2) ข้าราชการในพื้นที่

 
ประเภทเหตุการณ์ : เหตุการณ์ความขัดแย้ง
ประเภทย่อย : ปัญหาความขัดแย้งด้านนโยบายสาธารณะ
สถานที่เกิดเหตุ : อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย
วันที่เกิดเหตุ : 31 Dec 2010
สถานการณ์ปัจจุบัน : แก้ไขแล้ว