ฐานข้อมูลเหตุการณ์
 
ผลการค้นหา จำนวนทั้งสิ้น 365 ผลลัพธ์

ปัญหาความขัดแย้งเรื่องการสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำลำปะทาว บ้านห้วยผักหนาม
เหตุการณ์ความขัดแย้ง > ปัญหาความขัดแย้งด้านนโยบายสาธารณะ
หลังจากมีการสร้างเขื่อนลำปะทาวมาตั้งแต่ปี 2532 ซึ่งมีชาวบ้านใน 2 อำเภอ ประกอบด้วยแก้งคร้อ และอ.เมืองชัยภูมิ ได้รับความเดือดร้อนพื้นที่ทำกินและที่อยู่อาศัยทำการเกษตรถูกน้ำท่วมเสียหาย รวมกว่า 499 ครอบครัว ซึ่งได้มีการเรียกร้องขอความเป็นธรรมต่อผลกระทบจากการสร้างเขื่อนมาตลอดจน 13 Sep 2011 | อ่านต่อ>>
ปัญหาความขัดแย้งเรื่องการออกโฉนดที่ดิน เขตตำบลนิคม
เหตุการณ์ความขัดแย้ง > ปัญหาความขัดแย้งด้านนโยบายสาธารณะ
จากผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดูดทราย ทำให้ตลิ่งและหน้าดินพังเสียหาย ๒,๐๐๐ กว่าไร่ ซึ่งผลกระทบดังกล่าวต้องได้รับความร่วมมือจากทุก ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และขณะนี้กำลังมีผลกระทบจากการออกโฉนดน้ำในพื้นที่ตำบลนิคม อำเภอสตึก หลังจากเมื่อปีที่ผ่านมามีนายทุนนำเจ้าหน้าที่ที่ดินมาออกโฉนด นส.๓ ในพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำมูล จำนวน ๑๕๐ ไร่ 13 Sep 2011 | อ่านต่อ>>
ปัญหาความขัดแย้งเรื่องการจ่ายเงินส่วนต่างของโครงการประกันราคาข้าวเปลือก
เหตุการณ์ความขัดแย้ง > ปัญหาความขัดแย้งด้านนโยบายสาธารณะ
ชาวนา 3 ตำบลในอ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ กว่า 700 คน บุกประท้วงหน้า ธกส. ไม่พอใจที่ได้รับเงินส่วนต่างในโครงการประกันราคาข้าวเปลือกต่ำตันละเพียง 405 บาท ขณะอำเภอข้างเคียงได้รับเงินส่วนต่างตันละ 1,580 บาท ขู่หากไม่ได้รับเงินส่วนต่างเพิ่มเตรียมบุกทำเนียบพบนายก 13 Sep 2011 | อ่านต่อ>>
ปัญหาความขัดแย้งเรื่องปัญหาความขัดแย้งของผู้ถูกผลกระทบในการส้รางเขื่อนสิริธร
เหตุการณ์ความขัดแย้ง > ปัญหาความขัดแย้งด้านนโยบายสาธารณะ
ด้านการจ่ายงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ถูกผลกระทบในการสร้างเขื่อน รัฐบาลได้จ่ายเงินไม่เพียงพอและไม่ทั่วถึง ประชาชนไร้ที่อยู่ ที่ทำกิน สร้างความเดือนร้อนอย่างมาก 13 Sep 2011 | อ่านต่อ>>
ปัญหาความขัดแย้งเรื่องที่ดินทำกินป่าดงใหญ่ ตำบลลำนางรอง อ.โนนดินแดง
เหตุการณ์ความขัดแย้ง > ปัญหาความขัดแย้งด้านนโยบายสาธารณะ
แกนนำ “กลุ่มรักสันติ” และตัวแทนผู้ไม่มีที่ทำกินกว่า 1,500 ครัวเรือน ที่เข้าบุกยึดจับจองพื้นที่ป่าดงใหญ่ จ.บุรีรัมย์ ที่หมดสัญญาสัมปทานเป็นที่ทำกิน หลังมีปัญหายืดเยื้อ เข้ายื่นหนังสือผ่าน รมช.เกษตรฯ ถึงนายกรัฐมนตรี ทวงถามความชัดเจนการแก้ปัญหาที่ทำกินที่ยังไม่คืบหน้า 13 Sep 2011 | อ่านต่อ>>