ฐานข้อมูลเหตุการณ์
 
ผลการค้นหา จำนวนทั้งสิ้น 365 ผลลัพธ์

ปัญหาความขัดแย้งเรื่องทางหลวงแผ่นดินสาย 228 เขตอำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
เหตุการณ์ความขัดแย้ง > ปัญหาความขัดแย้งด้านนโยบายสาธารณะ
ชาวบ้านที่ใช้เส้นทางของทางหลวงแผ่นดินสาย 228 เดือดร้อนจากถนนพังเสียหายมานาน 3 ปีเศษแล้ว ทั้ง ๆ ที่เป็นเส้นทางสายเศรษฐกิจ ระดับทางหลวงแผ่นดิน มีทั้งรถโดยสารมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพฯ รถบรรทุก รถต่าง ๆ สัญจรไปมาแต่ละวันเป็นจำนวนมาก 13 Sep 2011 | อ่านต่อ>>
ปัญหาความขัดแย้งเรื่องที่ทำกิน บ้านโคกนกสาลิกา ตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
เหตุการณ์ความขัดแย้ง > ปัญหาความขัดแย้งด้านนโยบายสาธารณะ
หน่วยงานของรัฐทำงานล่าช้า ชาวบ้านจึงเข้ามาชุมนุมเพื่อทวงสัญญาผลการดำเนินงานด้านการแก้ปัญหาที่ดินทำกิน 13 Sep 2011 | อ่านต่อ>>
ปัญหาความขัดแย้งเรื่องการคัดค้านย้ายปลัดเทศบาลตำบลนาเหล่า อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
เหตุการณ์ความขัดแย้ง > ปัญหาความขัดแย้งด้านนโยบายสาธารณะ
ชาวบ้านไม่ให้มีการโยกย้าย นายวชิวิชญ บุตรวัง ปลัดเทศบาลตำบลนาเหล่า เพราะที่ผ่านมาเป็นเวลา 4 ปีเศษได้ทำงานร่วมกับชาวบ้านสร้างผลงานให้ชุมชนเป็นอย่างดี แต่ก็มีข่าวว่าจะให้ย้ายไปทำงานที่อื่นชาวบ้านเห็นว่าการโยกย้ายดังกล่าวไม่เป็นธรรมจึงได้เข้ามาหาข้อเท็จจริง 13 Sep 2011 | อ่านต่อ>>
ปัญหาความขัดแย้งเรื่องการต่อต้านโครงการก่อสร้างห้างค้าปลีกต่างชาติ เขตจังหวัดหนองบัวลำภู
เหตุการณ์ความขัดแย้ง > ปัญหาความขัดแย้งด้านนโยบายสาธารณะ
จากการสร้างโครงการก่อสร้างห้างค้าปลีกต่างชาติ ในจังหวัด 13 Sep 2011 | อ่านต่อ>>
ปัญหาความขัดแย้งเรื่องการทำประชาพิจารณ์ข้อบัญญัติการสร้างบิ๊กซี จังหวัดอำนาจเจริญ
เหตุการณ์ความขัดแย้ง > ปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่องการทำประชาพิจารย์ในการขยายห้างบิ๊ก ซี ในจังหวัดอำนาจเจริญ จากเรื่องดังกล่าวทำให้ นายแพทย์ชัยพร ทองประเสริฐ นายก อบจ.อำนาจเจริญ ประท้วงการทำประชาพิจารณ์ครั้งนี้เนื่องจาก เดิมทางจังหวัดอำนาจเจริญเคยกำหนดให้การสร้างบิ๊กซี-โลตัสต้องห่างจากตัวเมืองไปอีก 15 กิโลเมตรแต่เทศบาลเมืองแย้งสิทธิ์ว่าทำได้จึงเกิดความขัดแย้งดังกล่าว 13 Sep 2011 | อ่านต่อ>>